Aanvragen gehandicaptenparkeerplaats

taking care

U kunt bij de gemeente een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Woudenberg.

Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u door een ziekte of beperking met gebruik van hulpmiddelen niet meer dan 100 meter lopen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op alle gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Hoe kan ik een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen?

U vraagt een gehandicaptenparkeerkaart aan bij de Coöperatie. Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur kunt u tijdens de vrije inloop langskomen bij de Coöperatie. Samen met u wordt de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart dan geregeld. U kunt ook het aanvraagformulier invullen en opsturen naar:

Coöperatie De Schans

Schans 29

3931 KJ Woudenberg

 

Bij de aanvraag neemt of stuurt u het volgende mee:

•        Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

•        Een kopie van uw rijbewijs (voor een bestuurderskaart)

Welke soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn er?

Bestuurderskaart

Voor wie?

U bent gehandicapt en bestuurt zelf een voertuig. Bijvoorbeeld een auto, brommobiel of Canta.

Extra informatie:

 • Op deze kaart staat de letter B.
 • De kaart is niet gebonden aan een kenteken, maar aan u als persoon.
 • U kunt de kaart voor elk voortuig gebruiken.

Passagierskaart

Voor wie?

U bent gehandicapt maar rijdt niet zelf in een voertuig.

Extra informatie:

 • Op deze kaart staat de letter P.
 • De kaart is niet gebonden aan een kenteken, maar aan u als persoon.
 • Als u niet meerrijdt, mag deze kaart dus niet gebruikt worden.

Instellingskaart

Voor wie?

Voor het vervoer van gehandicapte bewoners van een instelling.

Extra informatie:

Met deze instellingskaart is het niet nodig om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

 

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

 

Wanneer kan ik een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen?

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als:

 • u staat ingeschreven in Woudenberg;
 • uit de medische beoordeling van TriviumPlus blijkt dat:
 • u een beperking heeft die minstens zes maanden duurt;
 • u niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk lopend kunt overbruggen;
 • u als passagier daarnaast ook voor het vervoer van deur tot deur steeds afhankelijk bent van hulp van de bestuurder;
 • de instelling is toegelaten op grond van artikel 5, eerste lid van de Wet toelating zorginstellingen en verleent zorg waarop aanspraak bestaat op grond van artikel 3.1.1. van de Wet langdurige zorg (WLZ) of op grond van een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Kosten gehandicaptenparkeerkaart

 • Leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag (en verlenging) € 32,15
 • Medisch onderzoek € 134,55

Betalen

U kunt pinnen of een factuur opgestuurd krijgen. Als uw aanvraag wordt afgewezen, krijgt u 60% van de leges terug.

Hoe lang duurt een aanvraag?

U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag.

Melden dat een Europese gehandicaptenparkeerkaart niet (meer) wordt gebruikt

Als een gehandicaptenparkeerkaart niet meer wordt gebruikt (bijvoorbeeld door overlijden) kunt u dat melden. Neem daarvoor contact op met De Kleine Schans.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties