Acute hulp nodig?

Kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Levensbedreigend? Bel 112

Anders:
Bel Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Kijk voor meer informatie op www.veiligthuisutrecht.nl.

Acute psychische nood

Levensbedreigend? Bel 112

Anders:

 • ma t/m vr van 8.00 tot 17.00 uur: bel uw huisarts
 • buiten kantoortijden, tijdens weekenden en feestdagen: bel de huisartsenpost via 0900-33 112 33
 • Bent u al onder behandeling bij Symfora Meander? Dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen via 033-850 8400

Ik ben een kind/jongere en heb een probleem

Levensbedreigend? Bel 112

Anders:

 • Neem contact op met De Kleine Schans: 085 - 0669700, ma t/m vr van 8.30 tot 12.00 uur.
 • Bel met de kindertelefoon: 0800-0432 (gratis), dagelijks van 14.00 - 20.00 uur.


Praat over je problemen
Wat het probleem ook is, probeer erover te praten met iemand die je vertrouwt. Je staat er dan niet meer alleen voor. Bijvoorbeeld met vrienden, of je ouders. Op school kun je praten met je mentor, een leraar of de vertrouwenspersoon. Zij kunnen je helpen de problemen aan te pakken.


Een zorgwekkende thuissituatie melden

Levensbedreigend? Bel 112

Anders: Neem contact op met De Kleine Schans op ma t/m vr van 8.30 tot 12.00 uur. Tel 085 - 0669700

Informatie over criminaliteit en misdaad

Levensbedreigend? Bel 112

Anders:
Bel 0800 - 8844, of doe online een melding

Acute financiële nood

 • Neem contact op met De Kleine Schans op ma t/m vr van 8.30 tot 12.00 uur. Tel 085 - 0669700
 • Buiten deze tijden: e-mail: info@dekleineschans.nl

Medische nood

Levensbedreigend? Bel 112

Anders:

 • Ma t/m vr van 8.00 tot 17.00 uur: bel uw huisarts
 • Buiten kantoortijden, tijdens weekenden en feestdagen: bel de huisartsenpost via 0900 - 33 112 33

Behoefte aan een luisterend oor?

Bel Sensoor via 033 - 210 22 22 of 0900 - 0767 (5 ct. p/m) 24/7 bereikbaar.

 

Meer info

Wanneer neemt u contact op met Veilig Thuis?
Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp nodig heeft wanneer het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. U kunt er terecht voor advies en ondersteuning. Samen met de cliënt en het gezin werkt Veilig Thuis aan een veilige omgeving. Medewerkers van Veilig Thuis kunnen doorverwijzen en helpen u bij het vinden van de juiste hulp.

Veilig Thuis is uw eerste aanspreekpunt:

 • bij acute situaties en crisis;
 • voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid;
 • voor advies en ondersteuning bij ernstige zorgen;
 • voor advies bij, en het melden van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Wanneer neemt u contact op met de crisisdienst?
De crisisdienst werkt vanuit Amersfoort voor de gehele regio Eemland. Deze dienst biedt ambulante hulp aan mensen in acute psychische nood. Acuut wil zeggen dat iemand direct,  in ieder geval binnen 24 uur, hulp moet krijgen. De crisis kan zijn ontstaan ten gevolge van een psychiatrische ziekte (bijvoorbeeld een psychose, depressie) of door ernstige psychosociale problemen (bijvoorbeeld scheiding of mishandeling).

De crisisdienst is 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de website van GGZ.

Wanneer neem je contact op met de kindertelefoon?
De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met hen bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website. Je kan er terecht met al je vragen of verhalen. Bijvoorbeeld  over je ouders of broers en zussen, je vrienden of vriendinnen, je lichaam,  je gevoel, school, verliefdheid en seks, werken en geld en internet.

Wanneer neem je contact op met Coöperatie De Kleine Schans?
Er zijn mensen die in een zorgwekkende situatie verkeren en hier zelfstandig geen verandering in kunnen brengen en/of hulp afwijzen. Het kan gaan om een familielid, een buurman of buurvrouw, een gezin, of iemand anders uit uw omgeving die een zwervend bestaan leidt, zichzelf verwaarloost, verkommert in zijn woning, woonoverlast veroorzaakt of vreemd of verward gedrag laat zien. Kortom iemand die problemen heeft zoals hierboven vermeld, en daar zelf geen geschikte hulp voor kan zoeken of kan vinden. Voor al dit soort meldingen kunt u bij De Kleine Schans terecht.

Wanneer neemt u contact op met Sensoor?
Hebt u behoefte aan een vertrouwelijk gesprek, maar is er niemand met wie u kunt praten? In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De vrijwilligers van Sensoor zijn dag en nacht, het hele jaar door, voor u bereikbaar. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. De medewerkers van Sensoor denken met u mee en staan even naast u.

Kijk voor meer informatie op de website van Sensoor.

Wanneer neemt u contact op met Coöperatie De Kleine Schans voor financiële nood?
U verkeert in acute financiële nood. U heeft bijvoorbeeld langere periode geen inkomsten en mogelijk daardoor een grote schuldenlast en u beschikt niet over een vangnet. Neem dan contact op met De Kleine Schans.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties