Algemene Ledenvergadering (ALV)

Coöperatie de Kleine Schans is opgericht door MEE, Youké en de Gemeente Woudenberg om de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in Woudenberg zelf te kunnen organiseren.

Inmiddels bestaat de Algemene Leden Vergadering uit 21 organisaties. Met elkaar hebben deze organisaties uitgesproken dat zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben in het sociaal domein van Woudenberg. Deze organisaties werken samen daar waar dat kan en ontwikkelen vernieuwende projecten waar dat nodig of mogelijk is.

Uiteindelijke doel: Samen de beste zorg en ondersteuning in Woudenberg organiseren tegen realistische kosten

Werkt u voor een organisatie (vrijwillig óf professioneel) en wilt u lid worden van coöperatie De Kleine Schans om hieraan ook bij te dragen? De meestgestelde vragen over lidmaatschap treft u op www.dekleineschans.nl/lid-worden  Nog vragen of doorpraten over lidmaatschap? Neem dan contact met ons op en vraag naar Ellen van der Vlist, directeur. 

Leden van Coöperatie de Kleine Schans op 1 januari 2019 

Vereniging Seniorenbelang

MEE

Gemeente Woudenberg

IQ Coaches

Moriahoeve

Stichting Coalitie Erbij Woudenberg 

Humanitas Eemland

Pcob50Plus

Stichting Welzijn Ouderen Woudenberg (SWO) 

Workfast

Platform van de Kerken Woudenberg 

Ergotherapie Eemheuvel 

Stichting Jeugd-Punt

Beweging 3.0

Buurtbemiddeling Welzin 

Bibliotheek Eemland afdeling Woudenberg

Youké

IDH Schuldhulp

A.N.J.A. Assisteert

Buurtgezinnen 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties