Alzheimer cafe - Dementie en rechtsbescherming

relax

Wanneer u of een familielid geconfronteerd wordt met de diagnose dementie is het belangrijk om na te denken over de toekomst. Hoe wilt u dat uw zaken geregeld worden als u of uw familielid dit niet meer zelf kan? Wie moet uw belangen behartigen?
Welke beslissingen mag u als kind voor uw vader of moeder met dementie wel/niet nemen?
Dit betreft o.a. bewind voering, notariële volmacht en mentorschap. Tijdens de avond is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Gastspreker Notaris.

Het Alzheimer Café is er voor iedereen die te maken heeft met dementie. Iedere 2e woensdagavond van de maand. Toegang is vrij en aanmelding is niet nodig. Inloop 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur tot 21.00 uur.

Bekijk voor actuele tijden en locaties altijd eerst de website van Alzheimer Nederland, afdeling Woudenberg Scherpenzeel.