Alzheimercafé Amersfoort 28 maart 'Verkeersdeelname'

Fietsen

Zodra mensen geconfronteerd worden met dementie, komt spoedig de vraag op of autorijden nog verantwoord is. Valt dit te testen en hoe dan? Iemand die ons hier meer over kan vertellen is Prof. Dr. Wiebo Brouwer. Hij is hoogleraar Verkeersgeneeskunde en Neuropsychologie aan de Faculteit der Gedrags- en Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een expert op het gebied van het testen en trainen van de rijgeschiktheid bij ouderen met cognitieve en visuele functiestoornissen en mensen met hersenaandoeningen.

Donderdagavond 28 maart bent u van harte welkom in het Alzheimer Café Amersfoort. Het Alzheimer Café is voor mensen met dementie, degenen die bij hen betrokken zijn en een ieder die affiniteit en/of belangstelling heeft met of voor het onderwerp.

Het Alzheimer Café is gehuisvest in wijkcentrum Het Klokhuis, Weberstraat 2 te Amersfoort en is geopend van 19.00 tot 21.00 uur. Het programma start om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Nadere informatie kunt u opvragen via amersfoort@alzheimer-nederland.nl of op www.alzheimer-nederland.nl of telefoon nummer 06 42055926

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties