Autisme belevingscircuit

Music

Woensdag 10 april 2019, De Camp, Bosrand 15-17

Wilt u uw inzicht in autisme vergroten? Volg het Autisme Belevingscircuit van Ontdek Autisme. In 50 minuten ervaart u wat een intense prikkeling van de zintuigen met u doet en hoe u reageert als de omgeving niet aansluit bij uw eigen manier van denken. Dit confronteert u met uw eigen denkpatronen en opvattingen.

Door het Autisme Belevingscircuit krijgt u een indruk van de impact die autisme heeft op het dagelijks functioneren van mensen. Het circuit werkt als een eye-opener. Met tien korte opdrachten simuleren we een andere vorm van waarneming en informatieverwerking. Ontdek wat wel en niet werkt en voel uw eigen behoeften.

Autismevriendelijker worden

Elke opdracht in het circuit geeft een indruk van hoe mensen met autisme de wereld ervaren. Het circuit laat zien hoe lastig het is als de omgeving niet aansluit bij uw eigen manier van denken. Wij koppelen uw ervaringen tijdens het circuit aan theoretische invalshoeken. Met voorbeelden van onze ervaringsdeskundige trainer brengen we dat terug naar de praktijk van alledag.

Praktische informatie

Het Autisme Belevingscircuit is geschikt voor professionals uit de zorg en onderwijs en ook ouders, partners, broers en zussen van mensen met autisme zijn van harte welkom. Maar ook voor het bedrijfsleven, wijkteams, bestuursleden, verenigingen en ouderinitiatieven kan deelname interessant zijn. We gaan praktisch en doelgericht aan de slag, in een ontspannen sfeer.

Opgeven is noodzakelijk

Er zijn op woensdag 10 april 6 rondes van 50 minuten: 9.00 uur / 10.00 uur / 11.00 uur / 13.00 uur / 14.00 / 15.30.  Iedere ronde biedt plaats aan een beperkt aantal deelnemers.

Opgeven kan door een e-mail te sturen naar info@dekleineschans.nl onder vermelding van Autisme Belevingscircuit. Geef in uw mail aan:

Naam
Adres
Telefoonnummer
Organisatie (indien van toepassing)
Gewenste ronde tijd.

We zien dit naar uw deelname en hopen op een indrukwekkende ervaring!

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties