Begeleiding voortijdig schoolverlaters

Ben je tussen de achttien en drieëntwintig jaar, heb je (nog) geen startkwalificatie en ga je van school? Dan meldt de school je als voortijdig schoolverlater aan. Heb je hulp nodig bij het vinden van een andere opleiding? Dan kan het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt je daarbij helpen. Kijk op www.rmceem.nl voor contactgegevens en tips over school, werk en inkomen.

Begeleiding kwetsbare jongeren

Speciale aandacht in de begeleidingstrajecten is er voor de groep kwetsbare jongeren tussen 16 en 23 jaar. Heeft uw kind door uiteenlopende omstandigheden extra aandacht nodig om een schooldiploma te kunnen behalen? Kijk dan op www.rmceem.nl voor meer informatie en contactgegevens.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties