Bent u het niet met ons eens? / Bezwaar maken?

Coöperatie De Kleine Schans probeert u zo goed als mogelijk te helpen en/of bij te staan bij het oplossen van uw vragen en/problemen. Soms kan het zijn dat u daarover niet tevreden bent. Het is dan mogelijk om daarover een klacht of bezwaar in te dienen. Klachten gaan over hoe u zich behandeld voelt. Bezwaar kunt u maken over de uiteindelijke schriftelijke beslissing op uw aanvraag voor hulp of ondersteuning.

Klacht over hoe u wordt geholpen

Wanneer u vindt dat u niet netjes geholpen bent door een medewerker van de Coöperatie de Kleine Schans, kunt u een klacht indienen. U kunt dit telefonisch melden of een e- mail of brief sturen naar Coöperatie De Kleine Schans. Geef daarbij de reden van uw klacht en de medewerker om wie het gaat door.

Naar aanleiding van uw klacht nodigen wij u uit voor een gesprek. Samen met  u gaan we op zoek naar een oplossing. De Coöperatie heeft een klachtenprocedure waarin is beschreven hoe de klachten worden afgehandeld.

Vindt u dat u niet goed wordt geholpen door degene die hulp geeft, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de zorgaanbieder waar uw hulpverlener werkt. De verschillende zorgaanbieders hebben allemaal een eigen klachtenprocedure. Op de website van deze zorgaanbieders vindt u meer informatie over hoe u bij hen de klacht kunt indienen. De zorgaanbieders proberen in ieder geval met een oplossing te vinden voor uw klacht.

Klacht over de hulp die u ontvangt

Heeft u een klacht over het hulpmiddel dat u gebruikt, dan kunt daarvoor terecht bij de leverancier die uw hulpmiddel heeft geleverd. Bij het leveren van dit hulpmiddel heeft u van de aanbieder daarvoor contactgegevens ontvangen. Zij nemen uw klacht verder in behandeling.

Bent u niet tevreden over de hulp die u wordt gegeven, dan kunt daarover ook een klacht indienen bij uw zorgaanbieder. Het is daarbij wel verstandig dat u dat ook meldt bij de medewerker van de coöperatie. Immers zij hebben u verwezen naar die hulp en willen ook graag weten of dat goed gaat. Mogelijk kunnen zij u dan ook verder helpen bij het afhandelen van uw klacht.

Komt u er met uw zorgaanbieder niet u dan kunt terecht bij de geschillencommissie Zorg. Hier betaalt u wel kosten voor.

Hulp bij het indienen van een klacht

Weet u niet zeker of u wel een klacht wilt indienen en wilt u daarover eerst met iemand in gesprek, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuner. Zij kan u advies geven en u eventueel ondersteunen bij het indienen van uw klacht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van De Kleine Schans? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente Woudenberg. De Kleine Schans neemt namens de gemeente besluiten. U kunt binnen 6 weken nadat het besluit is genomen, bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente Woudenberg. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.

 Zet in uw bezwaar de volgende informatie:

  • Uw naam en adres;
  • De datum van uw bezwaar;
  • Tegen welk besluit u bewaar maakt;
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • Uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift opsturen naar:

Gemeente Woudenberg
College van burgemeester en wethouders
Postbus 16
3930 EA Woudenberg

Contact met de gemeente

Heeft u vragen over het maken van bewaar, neem dan contact op met de gemeente Woudenberg.

Beslissing op uw bezwaar

Een onafhankelijke commissie kan u oproepen om uw bezwaar toe te lichten. Ook horen zij dan de mening van de Coöperatie de Kleine Schans waarom die dit besluit hebben genomen. Naar aanleiding van deze hoorzitting brengt de onafhankelijke commissie advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders. Zij nemen uiteindelijk een besluit op uw bezwaar. Dat moet binnen een termijn van 6 weken gebeuren. Deze termijn kan eventueel met 6 weken verlengd worden.

Bent u het niet eens met het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Daarvoor heeft u 6 weken de tijd na ontvangst van die beslissing. Aan bezwaar maken bij de gemeente zijn geen kosten verbonden. Gaat u in beroep bij de rechtbank? Dan moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening. Deze kosten kunt u terugkrijgen als u de zaak wint.

Hulp bij het indienen van bezwaar

Heeft u hulp nodig bij maken van bezwaar? De onafhankelijke cliëntondersteuner kan u hierbij helpen. U kunt ook een advocaat inschakelen die voor u het bezwaarschrift opstelt en u bijstaat bij de hoorzitting. Aan het inschakelen van een advocaat zijn kosten verbonden. 

Heeft u vragen over het maken van bewaar, neem dan contact op met de gemeente Woudenberg.

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties