Bijeenkomst voor mantelzorgers

Care

We nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst in MFC de Schans op dinsdag 12 februari van 10.00 uur tot 11.30 uur.

De Dag van de Mantelzorg, op 10 november 2018, vond plaats in het cultuurhuis. Met koffie, thee, gebak en een presentje hebben we een ontspannen dag voor u georganiseerd.  We zijn ons er van bewust, dat we met één zo’n dag in het jaar lang niet alle mantelzorgers bereiken.

Daarom willen we het in 2019 anders gaan doen. We willen een ondersteuningsaanbod creëren wat verspreid over het jaar en aansluitend op uw wensen en behoeften vorm krijgt.

We nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst in MFC de Schans op dinsdag 12 februari van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Tijdens deze ochtend willen wij met u in gesprek. Over hoe u de zorg die u draagt voor uw naaste ervaart, op welke manier we u kunnen ondersteunen dit goed vol te houden en ook waar uw behoeften liggen als het gaat om ontmoeting, ontspanning en ondersteuning.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar deze bijeenkomst te komen, dan kunt u per mail uw reactie geven. Wij zijn bereikbaar via steunpuntmantelzorg@dekleineschans.nl

Of kom naar het inloopspreekuur, iedere eerste dinsdag van de maand tussen 10.00 en 11.30 in MFC de Schans kamer “Beaufort” . 

We hopen u te mogen verwelkomen tijdens deze bijeenkomst, zodat we met behulp van uw input een mooi ondersteuningsaanbod kunnen creëren.

Dinsdag 12 februari
MFC de Schans, grote zaal
10.00 uur tot 11.30 uur

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties