Bijzondere bijstand

Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra kosten die u niet zelf kunt betalen. De regeling Bijzondere bijstand kan deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden. Die kosten moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het zijn bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar door omstandigheden nu wel;
  • Het zijn noodzakelijke kosten die u moet maken. Soms moet die noodzaak door een deskundige zijn vastgesteld;
  • De kosten mogen nergens anders vergoed worden.

Voorbeelden van kosten zijn de eigen bijdrage voor rechtsbijstand en de eigen bijdrage voor beschermingsbewind.

Vraag altijd bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Wij kunnen anders niet meer goed beoordelen of de kosten echt noodzakelijk zijn.

Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook als u een minimumloon of AOW heeft. Neem contact met ons op voor meer informatie over bijzondere bijstand of voor het aanvragen hiervan.
 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties