Centrum voor Levensvragen Eemland

Gesprek

Geestelijke verzorging thuis van start!

Niemand in Eemland hoeft met levensvragen te blijven zitten want geestelijke verzorging kan nu ook thuis. Dit is het motto van het Centrum voor Levensvragen Eemland dat vandaag -4 juni- van start gaat. Geestelijke verzorging kan nu dus ook thuis. Tot nu toe kon dit alleen in een instelling, zoals een ziekenhuis of een verpleeghuis. Dit lijkt logisch omdat steeds meer mensen thuis blijven als ze ziek zijn of heel oud worden.

Minister de Jonge stelt vijf miljoen euro subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging thuis. Dit maakt het Centrum voor Levensvragen mogelijk.

Voor wie

Voor kinderen en volwassenen in de palliatieve fase en hun naasten. En alle mensen van 50 jaar en ouder die levensvragen hebben.

Levensvragen

Levensvragen raken de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Het zijn vragen die sterk kunnen opspelen wanneer iemand te maken krijgt met ongeneeslijke ziekte en een beperkte tijd van leven. Of heel kwetsbaar is. Het kan gaan over geloof en spiritualiteit, maar ook over een ingrijpende gebeurtenis in het leven waar misschien spijt over is. Dit is zeer persoonlijk.

Voorbeelden

• Wat voor zin heeft mijn leven gehad?

• Welke onverwerkte zaken maken mij onrustig?

• Hoe moet het verder met mijn naasten? Ben ik mij naasten niet tot last?

• Wat is er na dit leven?

• Wat geeft mij kracht om voort te leven?

• Waarom ik? Waar heb ik dit aan verdiend?

• Waarom moet ik zo lijden? Heeft het leven nu nog zin?

• Mag ik uit het leven stappen?

Wanneer naar het Centrum voor Levensvragen

Als vragen dilemma’s worden die iemand dagelijks bezighouden en er niet (goed) met mensen in hun omgeving over kunnen praten, dan is het raadzaam om hulp in te roepen van een geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen. Deze gaat met de hulpvrager in gesprek.

Aan het Centrum voor Levensvragen zijn geestelijk verzorgers verbonden met verschillende achtergronden, ervaringen en speciale kennisgebieden.  Zo zal er altijd een geestelijk verzorger zijn  die aansluit bij de vraag en behoefte.

Aanmelden en verwijzen

Aanmelden kan telefonisch of per mail, door de hulpvrager zelf, naasten, een professional (bijvoorbeeld een huisarts, wijkverpleegkundige, sociaal wijkteam) of vrijwilliger.

Na een telefonische intake  wordt een geestelijk verzorger benaderd die past bij de vraag en achtergrond. De geestelijk verzorger neemt z.s.m. contact op met de hulpvrager en maakt een afspraak. De gesprekken vinden thuis plaats of op een nader overeen te komen locatie als dat gewenst is.

Er mag kosteloos gebruik gemaakt worden van, in ieder geval, drie gesprekken van een uur. 

Contact

Neem gerust contact op via 06-12 664 381 of info@centrumlevensvrageneemland.nl

Of informeer je verder: www.centrumlevensvrageneemland.nl

 

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties