Collectieve zorgverzekering Menzis

inkomen

Zorgverzekeraar Menzis stopt vanaf 2020 met het aanbieden van de collectieve zorgverzekering in Woudenberg. Voor het komende jaar verandert er voor inwoners die gebruik maken van de collectieve zorgverzekering nog niets. In 2019 kunt u dus gewoon gebruik blijven van maken van de collectieve zorgverzekering. Wij onderzoeken op dit moment de mogelijke alternatieve voor de minimapolis en informeren u hier volgende jaar over. Heeft u vragen, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 085 0669700 of stuur een e-mail naar info@dekleineschans.nl.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties