Cultuurhuis Woudenberg

Het Cultuurhuis in Woudenberg is letterlijk en figuurlijk het kloppend hart van het dorp. In het Cultuurhuis vinden cursussen vanuit Kunst en Cultuur plaats, is de oudheidkamer van Oud Woudenberg ondergebracht, is de bibliotheek te vinden en is een verkooppunt van het Regionaal Bureau voor Toerisme gehuisvest. Op de begane grond is een balie gesitueerd, waar medewerkers bezoekers verder kunnen helpen met vragen over de gebruikers van het Cultuurhuis en waar verkoop van artikelen plaatsvindt. Deze balie wordt van maandag tot en met vrijdag door vrijwilligers bemenst van 9.00 uur ’s ochtends tot 20.30 uur ’s avonds. Op zaterdag geldt 12.30 uur als eindtijd.

Job van der Mijl
Dorpsstraat 40
3931EH Woudenberg
033 2863788

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties