De regie in eigen hand: testament bij leven

Forest

Stel, u kunt op enig moment tijdelijk of blijvend niet meer uw eigen beslissingen nemen met betrekking tot belangrijke zaken, zoals uw vermogen en uw medische behandeling. Wie beheert dan uw vermogen en wie regelt voor u de beste zorg? Wie neemt beslissingen over uw medische behandeling?

Heeft u niets geregeld, dan komen uw naasten voor veel lastige vragen en keuzes te staan. Dan dient een bewindvoerder en/ of mentor aangesteld te worden wat via de rechtbank geregeld moet worden.

U kunt de regie in eigen hand houden door het maken van een levenstestament. In uw testament wijst u een of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken om goede zorg te organiseren.

Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies  kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Een levenstestament dient niet verward te worden met een testament. In een testament regelt u aan wie uw vermogen toekomt na het overlijden en wie uw nalatenschap afwikkelt

De SWO organiseert samen met de De Kleine Schans twee bijeenkomsten over het levenstestament. Notaris Korlaar zal zoveel mogelijk aspecten van het erfrecht en het levenstestament behandelen.

  • Maandag 13 mei in de Kleine Schans in Woudenberg
  • Maandag 20 mei in de bibliotheek van Renswoude

De avonden beginnen om 19.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur.

Toegang is gratis.

U kunt zich aanmelden vóór donderdag 9 mei bij het servicepunt van de SWO, geopend op dinsdag tot en met donderdag van 13.00-15.00 uur of telefonisch tijdens openingstijden op 033-2778898 of via de mail: servicepunt@swo-sr.nl Vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer, indien van toepassing uw mailadres en de datum/locatie waar u zich voor aanmeld.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties