Enquete

Tablet

Wij horen vaak dat een centraal punt waar al het (activiteiten) aanbod van Woudenberg op te vinden is, gemist wordt. Met een aantal partijen zijn we aan de slag gegaan met een oriëntatie op mogelijke antwoorden. Om te toetsen of onze denkrichtingen kloppen met waar de vraag in Woudenberg, vragen we u een enquete in te vullen.  

Via onderstaande link kunt u meedoen aan de enquête. Met de resultaten van de enquête hopen we passende vervolgstappen te kunnen zetten. 

https://nl.surveymonkey.com/r/PC67FXS 

We hopen op uw medewerking!

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties