Gratis cursus Beter leren schrijven voor volwassenen

Schrijven

Het Studiecentrum Woudenberg biedt bij voldoende deelnemers een cursus van 10 lessen aan.

Wat leer je?

Een kaartje schrijven, een formulier invullen, een whatsapp-bericht schrijven en u kunt aangeven wat u zelf wilt leren. De lessen worden op maandagochtend van 9.30-12.00 uur gegeven. Opgeven kan via 06 49842563.

 

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties