Groener en mooier woudenberg

tekening woudenberg

WOUDENBERG Samen de omgeving van de Paulus Potterlaan mooier en groener maken, een survivalroute door Woudenberg uitzetten, een vlinder- en bijentuin, drie plukparkjesaan de Euopaweg, een Klompenpad ontwikkelen en tevens nog aantrekkelijker maken door middel van een waterpu(n)t, bankjes en aanleg landschapselementen. Dit zijn de ideeën waar groepjes Woudenbergers mee aan de slag zijn gegaan in het kader van het project Groen aan de Buurt.

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Het is een DOE-project. Het is niet alleen bedenken maar vooral ook doen. De gemeente Woudenberg, provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe hebben geld beschikbaar gesteld voor Groen aan de Buurt. De werkgroepen kunnen daardoor meteen aan de slag met hun idee.

Het doel van het project Groen aan de Buurt is met elkaar zorgen voor een mooier en groener Woudenberg. Daarbij gaat het niet alleen om het bedenken van ideeën, maar vooral het uitvoeren ervan. Er zijn in totaal al vijf groepjes gevormd die met elkaar aan de slag gaan om een idee tot uitvoering te brengen voor een groen en aantrekkelijk Woudenberg.

 

Een van de Woudenbergers uit de groep die zich inzet voor een survivalroute roept zijn plaatsgenoten op vooral mee te doen. ,,We willen mensen op een sportieve manier naar buiten krijgen en Woudenberg en de natuur op een sportieve manier herontdekken, op een manier die uniek is in Nederland. We zouden andere inwoners goed kunnen gebruiken om ideeën te delen over een mooie route, om betrokken te zijn bij een uniek project en om Woudenberg op een andere manier te gaan zien.''

De Imkervereniging Woudenberg initiatiefnemer van het project vlinder- en bijentuin. ,,Wij willen graag bereiken dat Woudenberg een dorp wordt waarin biodiversiteit de aandacht krijgt die het verdient, want een achteruitgang van onze biodiversiteit staat gelijk aan een achteruitgang van onze samenleving.''

Burgemeester Titia Cnossen roemt het project en de vijf initiatieven. ,,Ik ben enorm blij met dit project en trots dat er zoveel initiatief wordt getoond door de werkgroepen. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten en kijk uit naar een nog mooier en groener Woudenberg.''

Woudenbergers die interesse hebben om aan te sluiten en mee te helpen met één van de projecten of tips of expertise willen delen, kunnen contact opnemen met: 

Sjaak van der Worp (Paulus Potterlaan), mail@v-d-worp.info; 
Reinier van Santen (survivalroute), reiniervansanten@gmail.com);
Imkervereniging (vlinder- en bijentuin), lvb494@gmail.com;
Karin van der Heijden (Klompenpad), karinvdheijden@gmail.com);
Evelien Wierper (plukparkjes)  evelienwierper@hotmail.com.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties