Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

hulp

Als mantelzorger is het niet altijd gemakkelijk om alle ballen in de lucht te houden. Een van de mogelijkheden die we vanuit het Steunpunt Mantelzorg aanbieden,  is hulp in de huishouding. U ontvangt dan 1,5 uur per week of 3 uur per twee weken huishoudelijke ondersteuning. U kunt er voor kiezen dit in uw eigen huishouden in te zetten, of, wanneer u mantelzorg verleent aan iemand die niet bij u inwoont, bij diegene de ondersteuning in te zetten. 

De eigen bijdrage voor deze huishoudelijke hulp is €5,- euro per uur. Om er achter te komen of u in aanmerking komt voor deze vorm van ondersteuning, kunt u zich aanmelden als mantelzorger via onderstaand formulier. Een medewerker van het steunpunt zal vervolgens contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Aanmelden als mantelzorger 

 

Meer informatie

Meer informatie over het Steunpunt Mantelzorg vind u hier

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties