Inburgeren en de participatieverklaring

Werk

Inburgeren

Bij inburgeren hoort het leren van Nederlands. Ook leert u hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u het examen, dan bent u ingeburgerd.

Moet u verplicht inburgeren?

Dan krijgt u een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

Alle informatie over inburgeren leest u op www.inburgeren.nl

Moest u op of na 1 oktober 2017 beginnen met inburgeren?

Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan volgt u ook het participatieverklaringstraject.

U leert hoe de samenleving in Nederland werkt. En u ondertekent de Participatieverklaring. Daarmee laat u zien dat u mee wilt doen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Wat leert u over Nederland?

Het doel van de training is dat mensen kort na hun vestiging in Nederland kennismaken met de kernwaarden waarop de Nederlandse democratie en grondwet is gebaseerd. Er wordt informatie gedeeld over het politieke stelsel en het maatschappelijk middenveld: hoe brengen overheid en burgers de kernwaarden in praktijk?

Voorbeelden van wat belangrijk is in Nederland:

 • iedereen in Nederland is gelijk
 • iedereen mag zijn eigen partner kiezen
 • iedereen mag zelf kiezen wat hij of zij gelooft
 • iedereen mag naar school
 • iedereen mag zeggen wat hij of zij vindt, maar mag een ander niet discrimineren
 • we zorgen voor onszelf en voor elkaar, de overheid helpt mensen die dat nodig hebben

 

Wanneer ondertekent u de Participatieverklaring?

U hebt 1 jaar om te leren wat belangrijk is in Nederland. En om uw handtekening op de participatieverklaring te zetten. Dat jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente. Hebt u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Dan kunt u een boete van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) krijgen. DUO regelt het inburgeren. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Wie hoeft niet mee te doen?

 • kinderen onder de 18 jaar
 • ouderen die aow krijgen
 • als u vóór 1 oktober 2017 verplicht was om in te burgeren

Hoe doet u mee?

Hoe u mee kunt doen, hangt af van uw situatie:

 • Bent u statushouder? U hoeft niets te doen. U krijgt dan van de gemeente een uitnodiging waarin staat wanneer en waar u de training Participatieverklaring kan volgen. De training wordt verzorgd door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. De training kost geen geld.
 • Bent u geen statushouder? De gemeente stuurt u een brief met informatie over aanmelding en kosten. U hoeft daar niet op te wachten, maar kunt uzelf ook alvast aanmelden via de website van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland. U volgt dan een workshop van 1 dag in Utrecht of Alkmaar. Aan het eind van die dag ondertekent u de participatieverklaring. Dit is een verkort traject.

           U komt in aanmerking voor het verkorte traject als:

 • U inburgeringsplichtig bent (arbeid, studie, gezin).
 • U bent in Nederland gekomen voor gezinsvorming of gezinshereniging (geen statushouder op basis van asiel)
 • Uw taalniveau Nederlands en/of Engels is minimaal A1

De training wordt verzorgd door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. U kunt zich aanmelden via de volgende link:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/aanmelden-eendaagse-workshop-participatieverklaring

Op de site kunt u zelf een datum en locatie uitkiezen. De training wordt afwisselend aangeboden in het Nederlands en in het Engels.

 

 

 

 

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties