Initiatief 'Woudenbergers helpen Woudenbergers'

Boodschappen

Vanwege het coronavirus zijn er veel ouderen en kwetsbaren die hulp nodig hebben. Vanuit het initiatief 'Woudenbergers helpen Woudenbergers' staan vrijwilligers voor u klaar. 

Klik hier voor meer informatie over praktische hulp.
Klik hier voor meer informatie om in contact met anderen te blijven.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties