Jouw Ingebracht Mentor (JIM)

JIM: Professionele hulp kan niet zonder uw betrokkenen!

Soms gaat het mis bij jongeren, worden ze geremd in hun groei, hebben ze het moeilijk. In sommige gevallen zijn zij en hun gezin dan aangewezen op extra ondersteuning en begeleiding, bijvoorbeeld via de Kleine Schans. Om dat we bij de Kleine Schans weten hoe lastig dat kan zijn voor jongeren vragen we hen om binnen de groep mensen die ze al kennen en vertrouwen, iemand aan te wijzen die met hen en de professionals gaat meedenken over goede oplossingen

Bij de Kleine Schans werken we daarom met de JIM aanpak en geven graag een korte toelichting geven waar de JIM aanpak voor staat.

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van de jongere. De keuze van een jongere voor een JIM wordt ondersteund door ouder(s), waarna JIM optreedt als ambassadeur van de jongere. JIM is vertrouwenspersoon voor de jongere en zijn vertegenwoordiger richting ouder(s) en professionals.

Wij geloven dat het vooral belangrijk is dat er iemand mee kan denken in zo’n situatie. Dat helpt u als ouders en ons om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er uiteindelijk nodig is. Daarna zal het Sociaal Team blijven samenwerken met de JIM, met als gezamenlijk doel: zonder professionele hulp verder! De JIM zal blijven en jullie kunnen ondersteunen in het proces.

Wij als de Kleine Schans hebben vertrouwen in deze aanpak. Dit vertrouwen wordt versterkt door verschillende onderzoeken die laten zien dat de inzet van de JIM zorgt voor betere hulp. We zijn ervan overtuigd dat het samenwerken met de JIM werkt!

Wilt u meer weten over de JIM aanpak, wij nodigen u graag uit bij de Kleine Schans om hier meer over te vertellen.

Wilt u alvast meer informatie, kijk dan op: www.jimwerkt.nl

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties