Kunst & Cultuur zoekt een bestuurslid

werken en leren

Het Bestuur Kunst en Cultuur Woudenberg zoekt een secretaris voor het Bestuur. Het bestuur bespreekt de algemene gang van zaken bij Kunst en Cultuur Woudenberg en de afstemming met de andere gebruikers in het Cultuurhuis Woudenberg.

Het bestuur telt vier leden en komt jaarlijks 3x bij elkaar.

Meer informatie: Wils van der Steen, 06-53561263 / wils.van.der.steen@planet.nl

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties