Leerproblemen

Heeft uw kind veel moeite met leren? En is extra hulp van school niet genoeg? Dan heeft uw kind misschien een leerstoornis of leerprobleem. Uw kind kan dan bepaalde taken minder snel dan andere kinderen. Bijvoorbeeld rekenen en lezen.

Voorbeelden van leerstoornissen:

  • dyslexie: moeite met - leren - lezen of spellen
  • dyscalculie: moeite met - leren - rekenen

Meer lezen?

Meer lezen over dyslexie en andere leerproblemen of stoornissen? Kijk dan eens op de websites:

  • Van opvoeden.nl
  • van Balans.nl. Dit is de oudervereniging voor ouders van kinderen met een leer- of gedragsstoornis.

Praten met een professional?

Wilt u uw situatie met een professional bespreken? Neemt u dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee en helpen u op weg als er meer begeleiding nodig is. 

 

Dyslexie

Dyslexie is een veel gehoord woord, maar wat is dat nu eigenlijk? Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en schrijven van hun moedertaal.

Vermoeden van dyslexie

Heeft u het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft? Neem dan contact op met de school van uw kind. Basisscholen spelen een belangrijke rol bij het herkennen en vaststellen van dyslexie.

Begeleiding bij dyslexie

Als dyslexie vastgesteld wordt, dan wordt uw kind op de basisschool extra begeleid bij het lezen en schrijven. Wanneer blijkt dat uw kind niet genoeg baat heeft bij deze begeleiding, dan kan de school uw kind doorverwijzen voor verder onderzoek.

Hulp bij ernstige dyslexie

Als uit onderzoek blijkt dat het kind ernstig dyslectisch is, wordt de behandeling vergoed. U kunt uw kind dan aanmelden bij een gekwalificeerde dyslexiezorgverlener die is aangesloten bij het NRD/KD en waarmee door de gemeente een zorgcontract is afgesloten. Wilt u weten welke organisaties dit zijn? Neem dan contact met ons op. School  of een intern begeleider begeleidt u als ouder/verzorger in dit proces.

Wanneer is behandeling van ernstige dyslexie mogelijk?

  • Uw kind zit op de basisschool. Dyslexiezorg wordt alleen verleend op verwijzing van de school.
  • Het betreft ernstige enkelvoudige dyslexie.
  • De behandeling vindt zoveel mogelijk op school plaats en in overleg met u en de school.

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties