Maak een belevingswandeling

Fotowandeling unsplash

Voor de maand van autisme bedacht de werkgroep ook een activiteit die iedereen op zijn eigen tijd kan doen, namelijk de belevingswandeling. De bedoeling is dat mensen mèt en zonder diagnose ASS op pad gaan. Ieder neemt zijn eigen mobiel of fotocamera mee. Maak ieder apart foto’s aan de hand van opdrachten en leg die na afloop naast elkaar en bespreek de verschillen en overeenkomsten.

Mensen met autisme verwerken in de hersenen informatie op een andere manier dan mensen zonder autisme. Dit geldt nadrukkelijk óók voor informatie die binnenkomt via de zintuigen. Veel mensen met autisme hebben te maken met sensorische over- of ondergevoeligheid. Autisme heeft invloed op alle levensterreinen, in alle levensfasen. De mate waarin is sterk individueel bepaald en hangt vaak ook af van iemands levensfase.

Iemand met autisme kijkt dus anders dan iemand zonder autisme. Waar wij het grote geheel zien van een bos vol bomen, zal iemand met autisme zich meer focussen op één soms klein detail, zoals een druppel op een blaadje. Fotografeer iets groens, dan krijg je verschillende interpretaties. De een kiest een grasveld, een ander een groen stipje op je jas.

Wanneer je je niet bewust bent van het verschil in kijken, heb je weinig begrip voor de belevingswereld van iemand met ASS die alles gefragmenteerd waarneemt. Dit kan tot vervelende situaties leiden. Terwijl het juist ook een groot voordeel kan zijn om zo gedetailleerd waar te nemen.

Weet je wel dat mensen met autisme ook heel originele ideeën en bijzondere talenten hebben? Sterke punten die vaak in verband worden gebracht met autisme zijn onder andere: oog voor detail, analytisch denken, eerlijkheid, loyaliteit en technisch inzicht. De Britse artiest Stephen Wiltshire kan, door zijn extreem fotografisch geheugen, grote wereldsteden natekenen nadat hij die één keer gezien heeft.  

De opdracht voor onderweg is om de volgende dingen te fotograferen:

  • Een beest/dier
  • Iets groens
  • Afval
  • Iets ronds
  • Iets of iemand met schaduw
  • Iets vloeibaars
  • Iets boven je
  • Iets wat niet (meer) leeft

Tips:
*Maak een app-groep met elkaar en doe iedere dag 1 van de opdrachten .
*Je kunt dit in huis doen maar nog leuker is het om met elkaar een mooie boswandeling te maken en dan onderweg de opdrachten te doen. Voor een leuke wandeling kijk op: www.opdeheuvelrug.nl/verken-de-heuvelrug/wandelen-op-de-heuvelrug/de-mooiste-wandelroutes/woudenberg

Deel je foto
Wie een mooie, bijzondere of grappige foto heeft gemaakt, kan deze voor 10 mei mailen naar v.vanoevelen@santepartners.nl Vermeld bij de mail met foto: je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer. Je maakt dan kans op een leuke prijs.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties