Meepraten als inwoner in het inwonersberaad

U wordt gezocht!

Als inwoner staat u centraal in de onlangs opgerichte Coöperatie De Kleine Schans. Naast een dagelijks bestuur en een adviesraad, is de inwonersraad een belangrijk instrument om de beste zorg en ondersteuning in Woudenberg te gaan creëren. Bent u of kent u een betrokken inwoner van Woudenberg die mee wil denken en beslissen als het gaat over zorg, ondersteuning en positieve gezondheid thema’s in Woudenberg? Dan horen wij dat graag! 

Aanmelden!

U kunt zich aanmelden voor de inwonersraad door een e-mail te sturen naar info@dekleineschans.nl met uw n.a.w. gegevens t.a.v. de directeur Ellen van der Vlist. Zij zal contact met u opnemen om verdere stappen te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden. 

werken en leren

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties