Meer lezen over De Kleine Schans...

Vanaf 2016 is er samen met alle maatschappelijke organisaties en de gemeente Woudenberg en inwoners gezocht naar de beste manier om de zorg beter maar ook goedkoper in te richten in Woudenberg. Dit omdat er sinds 2015 minder geld te besteden is in de zorg maar het opviel dat er ook nog voordeel te halen is uit nieuwe en andere samenwerking tussen alle betrokken personen en organisaties.  

Na diverse bijeenkomsten bleek het oprichten van een Coöperatie in Woudenberg de best passende manier om een platform te bieden aan de steeds veranderende zorg vragen. Vanaf 1 januari 2018 is Coöperatie De Kleine Schans een feit en het centrale aanspreekpunt voor inwoners als het gaat om het zorg, ondersteuning en gezondheid.

Bekijk hier het filmpje over de oprichting van De Kleine Schans:

Op 6 juli 2017 nam de gemeenteraad van Woudenberg een positief besluit over de oprichting van Cooperatie De Kleine Schans. 

Statuten

U kunt hier de statuten vinden van Coöperatie De Kleine Schans.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties