Meldpunt Bezorgd

Socialmedia

Inwoners uit Woudenberg die zich zorgen maken om iemand met verward gedrag, kunnen zich wenden tot de Coöperatie de Kleinen Schans. Vanaf 1 maart 2019 is er ook de mogelijkheid deze zorgen te delen met het Meld- en Adviespunt Bezorgd, dat GGD regio Utrecht (GGDrU) hiervoor heeft opengesteld.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die ronddoolt op straat, zichzelf vervuilt of wartaal uitslaat.

U kunt dagelijks, ook in het weekend en de avonduren, bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd terecht als u zorgen heeft over mensen met verward gedrag. Het Meld- en Adviespunt Bezorgd is bereikbaar op nummer 030  630 54 80. Mailen kan ook naar meldpunt@ggdru.nl

Tijdens kantoortijden kunt u ook terecht bij de Coöperatie de Kleine Schans via telefoonnummer 085 0669700. Mailen kan ook naar info@dekleineschans.nl

Het meldpunt is er niet om levensbedreigende situaties te melden. Voor spoedeisende hulp belt u het alarmnummer 112.

Zie voor verdere informatie en het aanmeldformulier: www.ggdru.nl.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties