Meldpunt eenzaamheid

toys

U voelt zichzelf wellicht wel eens eenzaam of u kent iemand waarover u zich zorgen maakt. Dit kan bij het leven horen en hoeft geen probleem te zijn. Wanneer eenzaamheid langer aanhoudt en het niet goed lukt een oplossing te vinden kan het zorgelijk worden. Eenzaamheid blijft vaak onopgemerkt omdat mensen het probleem bijvoorbeeld niet herkennen, of zich er voor schamen.

Voelt u zich eenzaam of maakt u zich zorgen?

Het Meldpunt Eenzaamheid is er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van eenzaamheid of die zich afvragen wat ze kunnen doen bij een vermoeden van eenzaamheid. Voor u als u zichzelf eenzaam voelt. Voor familie, vrienden en buren die zich over iemand  zorgen maken. Of voor professionals die tijdens hun werk eenzaamheid signaleren bij een klant.

Wat doet het Meldpunt Eenzaamheid? 

Iedere situatie vraagt natuurlijk om een andere oplossing. Er wordt altijd persoonlijk contact opgenomen met degene die een melding doet om te bespreken wat in de situatie helpend is. Berichten en telefoontjes voor het meldpunt komen binnen bij coöperatie De Kleine Schans. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

Bereikbaarheid Meldpunt Eenzaamheid

Het meldpunt eenzaamheid is bereikbaar via telefoonnummer 085 0669700. U kunt ook terecht aan de balie van de Kleine Schans, tijdens werkdagen geopend tussen 8.30 en 12.00 uur

Of neem contact op via onze website

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties