Ondersteuning voor vergunninghouders

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland helpt vergunninghouders vanaf het moment dat ze in Woudenberg een huis hebben gekregen. De begeleiding duurt anderhalf jaar.

De coördinator werkt samen met een aantal vrijwilligers. Elk nieuw gezin heeft een vaste vrijwilliger als begeleider. De vrijwilligers helpen o.a. bij:

  • Praktische zaken zoals het aanvragen van uitkering en het zoeken van een school voor de kinderen;
  • Wegwijs worden in Woudenberg;
  • Aanmelden voor taalles

Spreekuur voor vergunninghouders

Elke dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur is er in het studiecentrum in het Cultuurhuis een spreekuur voor vergunninghouders.

De spreekuren zijn bedoeld voor vergunninghouders gedurende de eerste anderhalf jaar dat ze in Woudenberg wonen en maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingen Werk krijgen. Heeft u die na deze anderhalf jaar ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld het doen van uw administratie dan kunt u terecht bij een schuldhulpmaatje

Ook vrijwilliger worden?

Als u ook vrijwilliger wilt worden, neem dan contact op met de coördinator van Vluchtelingenwerk, Petra van Reenen, via petravanreenen@vluchtelingenwerk.nl.

Vergunninghouders, vluchtelingen of asielzoekers?

Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingenstatus. Zij worden ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd. De begrippen statushouder en vergunninghouder betekenen hetzelfde. Statushouders hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en werken in Nederland. Op deze website gebruiken we de term vergunninghouders.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties