Deze interessante webinar is tot 16 december online terug te kijken en gaat over verwachtingen, stress en ontspanning in de toetsweek van tieners in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. Jongeren ervaren veel stress rondom huiswerk maken en toetsweken. Wat verwachten ze van zichzelf en wat wordt er van h ...

Klik hier om onze nieuwsbrief te openen.   ...

Lijkt het je leuk om met een groep vrienden of met de buren eens van gedachten te wisselen over opvoeden? Of werk je voor een kinderdagverblijf of basisschool en wil je op een leuke manier met ouders in gesprek? Neem vrijblijvend contact op met Constanja van Buurtgezinnen. Zij vertelt je graag me ...

Senioren Belangen zet zich op veel terreinen in. Van lokale belangenbehartiging tot persoonlijke ondersteuning. Een van hun activiteiten is het organiseren van themamiddagen over maatschappelijke onderwerpen die ouderen aangaan. Zo stond voor 20 maart jl. het thema ouderenmishandeling op de agenda. ...

Langzaam maar zeker mogen we gaan uitkijken naar de lente. Maar de ervaring leert dat maart en april nog flink wat verrassingen in petto kunnen hebbe ...