Klik hier om onze nieuwsbrief te openen.   ...

Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook ’s avonds bereikbaar  Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds berei ...

Lijkt het je leuk om met een groep vrienden of met de buren eens van gedachten te wisselen over opvoeden? Of werk je voor een kinderdagverblijf of basisschool en wil je op een leuke manier met ouders in gesprek? Neem vrijblijvend contact op met Constanja van Buurtgezinnen. Zij vertelt je graag me ...

Senioren Belangen zet zich op veel terreinen in. Van lokale belangenbehartiging tot persoonlijke ondersteuning. Een van hun activiteiten is het organiseren van themamiddagen over maatschappelijke onderwerpen die ouderen aangaan. Zo stond voor 20 maart jl. het thema ouderenmishandeling op de agenda. ...

Langzaam maar zeker mogen we gaan uitkijken naar de lente. Maar de ervaring leert dat maart en april nog flink wat verrassingen in petto kunnen hebbe ...