Inwoners uit Woudenberg die zich zorgen maken om iemand met verward gedrag, kunnen zich wenden tot de Coöperatie de Kleinen Schans. Vanaf 1 maart 2019 is er ook de mogelijkheid deze zorgen te delen met het Meld- en Adviespunt Bezorgd, dat GGD regio Utrecht (GGDrU) hiervoor heeft opengesteld. Den

Stel, u kunt op enig moment tijdelijk of blijvend niet meer uw eigen beslissingen nemen met betrekking tot belangrijke zaken, zoals uw vermogen en uw

In 2019 verandert de eigen bijdrage voor de Wmo. Het kabinet heeft besloten dat iedereen in Nederland dan een eigen bijdrage betaalt van maximaal € 17,50 per 4 weken. De maximale eigen bijdrage in Woudenberg In 2019 is de eigen bijdrage per huishouden in de Gemeente Woudenberg een bedrag van ma

Burgemeester en wethouders van Woudenberg nodigen belangstellenden en belanghebbenden uit voor inspraak op de concept integrale verordening sociaal domein 2019 en nadere regels WMO/jeugd 2019. De gemeente Woudenberg is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning en dienstverlening aan een grote g

WOUDENBERG Sinds januari 2018 functioneert in Woudenberg De Kleine Schans, maar veel Woudenbergers weten nog niet voldoende wat deze coöperatie voor