Ontmoeten en kennismaken tijdens WAUW!denberg!

nancy ina jose wauwdenberg

Hannie van den Veen

WOUDENBERG Ina Muller, programmacoördinator van het Cultuurhuis, en José van Beeck, duurzaamheidscoördinator van de gemeente Woudenberg, houden van woensdag 10 tot en met zondag 14 oktober voor de derde keer WAUW!denberg in het Cultuurhuis.

WAUW!denberg gaat over duurzaamheid. Het thema is 'Duurzame relaties'. ,,Ontmoeten en kennismaken staan centraal. Duurzaamheid is niet alleen verminderen van energiegebruik, zonne- en windenergie gebruiken en afval terugdringen, maar ook het verduurzamen van relaties door samen dingen te doen'', aldus de organisatoren. Het biedt activiteiten die 'uitnodigen tot aandacht voor elkaar en aanzetten tot nieuwe contacten, netwerken, vriendschappen en duurzame relaties'. Ina Muller: ,,In oktober vorig jaar was er een eerste WAUW!denberg. In mei 2018 was het één dag, nu is het een activiteitenweek. Duurzaamheid moet je steeds op een laagdrempelige manier onder de aandacht brengen om bewustwording te creëren. Iedereen kan er zelf uit halen wat hij nodig heeft."

BIOLOGISCHE PRODUCTEN Reinaerde serveert woensdag 10 oktober bij het Lunch-Cult-Uurtje tussen 12.00 en 13.30 uur een WAUW!special met biologische en lokale broodjes, soep en producten. Schrijver-bioloog Geert-Jan Roebers vertelt kinderen vanaf 8 jaar om 14.30 uur in de bibliotheek over vriendschap in de natuur naar aanleiding van zijn boek 'De grondel en de garnaal'. 's Avonds zijn er twee nieuwe activiteiten. Er is van 20.00 tot 22.00 uur een Energiecafé, waarbij bewoners, bedrijven en deskundigen van Duurzaam Woudenberg en de gemeente kennis en ervaring kunnen uitwisselen over energiebesparing, duurzame energie en innovatie. Aanmelden voor een 'pitch': j.vanbeeck@woudenberg.nl.

OPVOEDEN Van 19.30-21.00 uur is in de Oudheidkamer de eerste OpvoedParty. De Kleine Schans, Jeugd-Punt en Buurtgezinnen praten in groepjes onder deskundige leiding over opvoedthema's, zoals de puberteit. Aanmelden bij jongerenwerker Reinier van Santen, RvS@Jeugd-Punt.nl. Het Filmhuis vertoont donderdag 11 oktober de film 'Wonder', over vriendschap. Voor maatschappelijke organisaties, gemeente en ondernemers is er vrijdag 12 oktober van 8.00-10.00 uur weer een Matchbeurs, om met gesloten beurzen tijdens een ontbijt vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Vorig jaar werden succesvol ruim dertig creatieve deals gesloten. Daarop hooopt Nancy Hooijer van Steunpunt Vrijwilligers nu weer. Stichting Burgerinitiatief houdt zaterdag 13 oktober van 15.00-18.00 uur een multiculturele bijeenkomst met 'lekkernijen uit andere culturen'. Voor kinderen zijn er spelletjes. Wie niet bij de stichting is aangesloten betaalt 4 euro.

WAUW!denberg wordt zondag 14 oktober afgesloten met Samen op Zondag van 14.30-17.00 uur. Dan bestaat Coalitie Erbij drie jaar. Het programma van WAUW!denberg is te vinden op www.cultuurhuiswoudenberg.nl of www.woudenberg.nl/wauwdenberg.Aanmelden: secretariaat@woudenberg.nl of 14033. Aanmelden voor 5 oktober via info@stbiw of 06-47016035.

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties