Opening Meldpunt Eenzaamheid

Foto opening meldpunt

WOUDENBERG - Naar aanleiding van de plannen die minister Hugo de Jonge in het voorjaar van 2018 lanceerde heeft de Coalitie Erbij Woudenberg een Plan van Aanpak geschreven voor het oprichten van een Meldpunt eenzaamheid. Hiervoor heeft de Coalitie contact gezocht met Coöperatie De Kleine Schans en de gemeente om te komen tot de oprichting hiervan. Vanaf 9 april 2019 kunnen inwoners en professionals terecht bij dit meldpunt als ze zich zorgen maken over een inwoner.

Wethouder Marleen Treep-Wolfswinkel: “In de Woudenbergse samenleving voelen inwoners zich thuis, kunnen zichzelf redden, doen mee waar mogelijk en jongeren groeien gezond en veilig op. Daar werken we aan! De aanpak van eenzaamheid onder inwoners levert hier een belangrijke bijdrage aan.”

Hoe werkt het meldpunt Eenzaamheid

Meldingen komen binnen bij coöperatie De Kleine Schans. Iedere situatie vraagt om een andere oplossing. Er wordt altijd persoonlijk contact opgenomen met degene die een melding doet om te bespreken wat in de situatie helpend is. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van de zorgen en de mogelijkheden gaat de melder, iemand uit de naaste omgeving  of een vrijwilliger in gesprek met de betrokkene om de oorzaak te achterhalen en samen op zoek te gaan naar een passende oplossing. De vrijwilliger kent veel  mensen en/of organisaties die hierin iets kunnen betekenen.

Het Meldpunt Eenzaamheid is er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van eenzaamheid. Voor mensen die zichzelf eenzaam voelen, voor familie, vrienden en buren die zich zorgen maken. Maar ook voor mensen die zich afvragen wat ze kunnen doen bij een vermoeden van eenzaamheid of voor professionals die tijdens hun werk eenzaamheid signaleren bij een klant.

Meld uw zorgen bij het meldpunt door uw gegevens achter te laten via dit contactformulier

Contactformulier

U kunt ook langs komen aan de balie of bellen met het Meldpunt:
Schans 29, 3931 KJ Woudenberg
T 085-0669769

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties