Opvoeden vraagt lef van iedereen

Verbinding

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Wat kunnen we doen om opvoeders een steuntje in de rug geven? Hoe zorgen we als inwoners van Woudenberg samen voor onze kinderen?

Vanaf 31 oktober start een serie van vijf verbindingsavonden over het thema ‘Opvoeden vraagt lef van iedereen!’ Het gelijknamige werkatelier van Coöperatie De Kleine Schans heeft in de afgelopen maanden onder de kundige leiding van medewerkers van het Lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht nagedacht hoe opvoedondersteuning en jeugdhulp nu verloopt en op welke manier dit beter kan.

Ellen van der Vlist, directeur van De Kleine Schans: “Ouders, leerkrachten, sportclubleiding, jeugdleiders en anderen hebben vragen en zitten soms met de handen in het haar en de hulp die wordt ingezet is niet altijd effectief. Wij zouden dit graag anders willen doen en denken dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. Een steuntje in de rug, het delen van zorgen en informatie over wat wel/niet past bij de ontwikkeling van een kleuter of puber kan vaak al lucht geven.

Een van de ambities van Coöperatie De Kleine Schans is om kinderen, ouders en gezinnen te ondersteunen in hun eigen omgeving. Wat kunnen wij als dorp hieraan bijdragen? Wat kunnen we in onze naaste omgeving, in de wijk, in Woudenberg doen om er samen voor te zorgen dat ondersteuning eerder en makkelijker voorhanden is en aansluit op vragen en behoeften van kinderen en opvoeders?

Opvoeden vraagt lef van iedereen – lef om elkaar bij te springen, lef om je grenzen aan te geven, lef om om hulp te vragen, lef om zorgen te delen, lef om je ermee te ‘bemoeien’, lef om het samen te doen. We willen allemaal het beste voor álle kinderen en ze in het leven meegeven wat nodig is om als volwassene op eigen benen te kunnen staan.

Het doel van deze avonden is het verbinden van mensen die in Woudenberg betrokken zijn bij het opvoeden en opgroeien van kinderen. We gaan een gelijkwaardig gesprek aan tussen ouders, leerkrachten, naschoolse opvang, sportclubleiders, verenigingsleven, jeugdleiders in de kerk en anderen waarin we samen ontdekken hoe we als gemeenschap lef voor opgroeien kunnen laten groeien.

We willen graag samenwerken met iedereen die betrokken is bij opvoeden en opgroeien en nodigen u uit deel te nemen aan één van de verbindingsavonden die we organiseren. We doen dit wijkgericht en mogen daarvoor gebruik maken van de ruimtes op de vijf basisscholen die Woudenberg rijk is. Waar bent u (on)tevreden over? Hoe zou u graag ondersteund willen worden als het niet zo lekker loopt in het gezin? Welke vragen over opvoeden en opgroeien leven bij u? Hoe kunnen ouders en leerkrachten zo optimaal mogelijk communiceren en samenwerken? Hoe krijgen we een goed beeld van de situatie van een kind en welke hulp kunnen we daarin bieden? Zomaar een paar vragen om over in gesprek te gaan.”

De avonden beginnen 19.15 uur met een inloop. We starten 19.30 uur. U kunt zelf kiezen naar welke avond en locatie u komt, dit staat los van uw wijk of schoolgaand kind.

Via deze link opent u de poster met de data en locaties voor de verbindingsavonden.

We zien ernaar uit u te ontmoeten!

 

 

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties