Opvoeden vraagt lef van iedereen

Verbinding

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Wat kunnen we doen om opvoeders een steuntje in de rug geven? Hoe zorgen we als inwoners van Woudenberg samen voor onze kinderen?

Ellen van der Vlist, directeur van De Kleine Schans: “Ouders, leerkrachten, sportclubleiding, jeugdleiders en anderen hebben vragen en zitten soms met de handen in het haar en de hulp die wordt ingezet is niet altijd effectief. Wij zouden dit graag anders willen doen en denken dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. Een steuntje in de rug, het delen van zorgen en informatie over wat wel/niet past bij de ontwikkeling van een kleuter of puber kan vaak al lucht geven.

Een van de ambities van Coöperatie De Kleine Schans is om kinderen, ouders en gezinnen te ondersteunen in hun eigen omgeving. Wat kunnen wij als dorp hieraan bijdragen? Wat kunnen we in onze naaste omgeving, in de wijk, in Woudenberg doen om er samen voor te zorgen dat ondersteuning eerder en makkelijker voorhanden is en aansluit op vragen en behoeften van kinderen en opvoeders?

Opvoeden vraagt lef van iedereen – lef om elkaar bij te springen, lef om je grenzen aan te geven, lef om om hulp te vragen, lef om zorgen te delen, lef om je ermee te ‘bemoeien’, lef om het samen te doen. We willen allemaal het beste voor álle kinderen en ze in het leven meegeven wat nodig is om als volwassene op eigen benen te kunnen staan.

We willen graag samenwerken met iedereen die betrokken is bij opvoeden en opgroeien en nodigen u uit deel te nemen aan één van de verbindingsavonden die we organiseren. We doen dit wijkgericht en mogen daarvoor gebruik maken van de ruimtes op de vijf basisscholen die Woudenberg rijk is. Waar bent u (on)tevreden over? Hoe zou u graag ondersteund willen worden als het niet zo lekker loopt in het gezin? Welke vragen over opvoeden en opgroeien leven bij u? Hoe kunnen ouders en leerkrachten zo optimaal mogelijk communiceren en samenwerken? Hoe krijgen we een goed beeld van de situatie van een kind en welke hulp kunnen we daarin bieden? Zomaar een paar vragen om over in gesprek te gaan.”

 

 

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties