OpvoedParty

Talk

Lijkt het je leuk om met een groep vrienden of met de buren eens van gedachten te wisselen over opvoeden?
Of werk je voor een kinderdagverblijf of basisschool en wil je op een leuke manier met ouders in gesprek?

Neem vrijblijvend contact op met Constanja van Buurtgezinnen. Zij vertelt je graag meer over de OpvoedParty. 

Contactgegevens
E-mailadres: constanja@buurtgezinnen.nl
Telefoonnummer: 06-50208462 

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties