Peuteropvang

Komt uw peuter niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (KOT) maar wilt u wel graag dat uw kind naar de opvang gaat? Dan zijn er een aantal kinderopvanglocaties waar uw kind terecht kan. Bij deze kinderdagverblijven of peuterspeelzalen betaalt u alleen een eigen bijdrage. De rest van de kosten worden betaald door de gemeente aan de kinderopvanglocatie of peuterspeelzaal. Deze organisaties bepalen zelf de hoogte van deze bijdrage.

Kunt u de kosten van peuteropvang niet zelf betalen? Misschien komt u in aanmerking voor een vergoeding via Jeugdfonds De Boom. Hier vindt u meer informatie.

Peuters met een ontwikkelingsachterstand

Heeft u het vermoeden dat uw peuter achter loopt in ontwikkeling? Bent u bang dat uw kind mogelijk een taal- en ontwikkelachterstand heeft? Dan kan uw kind extra begeleid worden bij de peuteropvang. De GGDrU bepaald of dit nodig is en geeft een indicatie af voor deze peuters. Deze extra ondersteuning wordt betaald door de gemeente. De gemeente betaald rechtstreeks aan de peuteropvangorganisaties in Woudenberg. Alleen peuters met een indicatie kunnen gebruik maken van deze plekken.

Meer informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van de GGDrU

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties