Privacyverklaring

Deze site hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en bezoekers van deze website. Die informatie die het over je verwerkt, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons strikt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Voor vragen of opmerkingen omtrent ons privacy- en cookie beleid kunt u altijd contact met ons opnemen.

Op deze site is jouw privacy onze prioriteit. Wij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van jouw privacy te allen tijde, in alle situaties, zo veel mogelijk en zo ver als redelijkerwijs van ons kan worden verwacht. De informatie die dit platform over je verzamelt als je contact met ons opneemt, wordt alleen gebruikt om jouw reactie verwerken.

Uw gegevens

Op deze site worden geen persoonsgegevens opgeslagen in cookies.

Gebruik van "cookies"

Cookies zijn stukjes informatie die je browser opslaat op de harde schijf van je computer die je identificeert wanneer je opnieuw inlogt. Wij gebruiken alleen cookies om u een "snelle start" te geven wanneer je weer een bezoek aan onze site brengt. Onze cookies zijn absoluut onschuldig en ongevaarlijk!

Webstatistieken

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links naar andere sites

Deze site kan links bevatten naar andere websites. Houd er rekening mee dat wanneer je klikt op een van die links, je deze site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen over u en wij raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites ( indien niet de onze , en / of beheerd door ons ) te lezen, want hun privacy beleid kan afwijken van het onze.

Disclaimer

Hoewel dit platform er alles aan doet om de privacy van gebruikers en absolute discretie te bewaren, moeten we wellicht persoonlijke informatie openbaar maken wanneer dat wettelijk verplicht is en waarin we een goed vertrouwen hebben om te geloven dat een dergelijke handeling nodig is om te voldoen aan een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of juridische proces dat wordt gevoerd in verband met onze website.

"Eerlijkheid duurt het langst"

De webmaster van deze site garandeert dat de site geen kwade bedoelingen heeft en slechts bedoeld is om informatie te leveren.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van ons platform in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij er voor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Bescherming van uw gegevens bij De Kleine Schans

Bij De Kleine Schans gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Download hier de privacyverklaring - De Kleine Schans

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties