Regelingen hulp voor ondernemers

Working

De coronacrisis treft veel ondernemers. Het Rijk heeft daarom op 17 maart 2020 een noodpakket banen en economie aangekondigd met maatregelen voor alle ondernemers om hun bedrijf door de coronacrisis te helpen. Het kabinet werkt aan de verdere uitvoering van dit noodpakket. Zodra deze uitwerking gereed, gaat de gemeente voortvarend aan de slag om hier uitvoering aan te geven.

Kijk voor het overzicht van de landelijke regelingen op de website van de Rijksoverheid.

  • Ondernemers kunnen een verruimde kredietregeling (Borgstelling MKB-kredieten of Garantie Ondernemersfinanciering) aanvragen bij hun bank.
  • Voor de landelijke belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus . De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
  • Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus  of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.

We merken  dat veel ondernemers zich melden met vragen over het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz).  De gemeente wacht op nadere instructies voor uitvoering van deze regeling en kan u daarom nu  nog niet verder informeren over het proces. Als u vragen heeft,  dan kunt u een contactverzoek extra ondersteuning indienen  via de volgende link: https://www.barneveld.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/extra-ondersteuning-zelfstandigen  

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties