Hulpmiddelen en voorzieningen op school

U - of uw kind - heeft misschien speciale hulpmiddelen of voorzieningen nodig om goed onderwijs te kunnen volgen. Bijvoorbeeld hulpmiddelen die niet op school of de opleiding aanwezig zijn.

UWV vergoedt deze hulpmiddelen als:

  • uw kind naar het basisonderwijs, voortgezet of hoger onderwijs gaat
  • u beroepsonderwijs, hoger onderwijs, universitair onderwijs of volwassenenonderwijs volgt
  • u of uw kind speciaal onderwijs volgt

Voorbeelden vergoeding

UWV vergoedt bijvoorbeeld:

  • aanpassingen aan een stoel of bureau
  • hulpmiddelen voor schrijven en lezen, zoals een brailleleesregel
  • hulp van een doventolk

UWV vergoedt een computer als:

  • uw kind basisonderwijs of middelbaar onderwijs volgt en de computer nodig is voor werk in de klas - een computer voor huiswerk wordt niet vergoed
  • uw kind een bijzondere computer nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege een motorische beperking

Voorbeelden geen vergoeding

UWV vergoedt de volgende hulpmiddelen niet:

De school of zorgverzekeraar vergoeden deze voorzieningen mogelijk wel.

Aanvragen hulpmiddel voor onderwijs

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Hulpmiddelen en voorzieningen op school'

Alle veelgestelde vragen