Logeeropvang voor jeugd

Geeft u veel zorg en aandacht aan uw kind met een beperking? En heeft u - of de rest van uw gezin - soms rust nodig? Dan is logeeropvang misschien een oplossing.

  • In een logeerhuis logeren kinderen een paar dagen. De kinderen hebben gedragsproblemen, een ziekte of een beperking.
  • Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van uw kind over. Bijvoorbeeld 2 dagen per week. Of tijdens uw vakantie.
  • Uw kind kan tijdelijk logeren in de instelling, krijgt eten en drinken en kan algemene voorzieningen gebruiken zoals een verstelbaar bed of een tillift.
  • Logeeropvang is meestal in het weekend, maar soms ook door de week of in vakanties.

Hulp

  • Er zijn logeerhuizen voor jongeren met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Zoals instellingen voor gehandicaptenzorg die ook logeeropvang bieden.
  • Er zijn logeerhuizen voor kinderen met ADHD en/of autisme. Er is een duidelijke structuur, vaste regels en een vast dagprogramma.

Vergoeding

  • Logeeropvang voor jeugd valt onder de Jeugdwet. U kunt voor jeugdhulp bij uw gemeente terecht. 
  • Heeft uw kind een ernstige lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en krijgt uw kind Wlz-zorg thuis? Dan krijgt u logeeropvang uit de Wet langdurige zorg vergoed. 

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Bij u in de buurt

Veelgestelde vragen over 'Logeeropvang voor jeugd'

Alle veelgestelde vragen