Wajong

Kunt u niet werken door een beperking of ziekte die u op jonge leeftijd al kreeg? Dan krijgt u misschien een Wajong-uitkering van UWV. Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

  • De Wajong is op 1 januari 2015 bijna helemaal opgegaan in de Participatiewet
  • U krijgt alleen een Wajong-uitkering als u op jonge leeftijd volledig arbeidsongeschikt bent geraakt
  • In alle andere gevallen heeft u mogelijk recht op een uitkering via de Participatiewet

3 vormen Wajong

De Wajong is niet alleen in 2015 veranderd, maar ook in 2010. Er bestaan daardoor 3  vormen: 'oude Wajong', 'nieuwe Wajong' en 'Wajong 2015' (onder de Participatiewet).

Heeft u al Wajong? Bekijk dan welke rechten u houdt onder de Participatiewet:

Aanvragen

Wilt u weten of u een Wajong-uitkering krijgt? Vraag dan aan UWV een beoordeling arbeidsvermogen. UWV beoordeelt dan of u mogelijkheden heeft om te werken. Dit noemt UWV arbeidsvermogen.

Meer weten? 

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Wajong'

Alle veelgestelde vragen