Senioren

Actiefzijn en meedoen

Vervoer
De Hulpdienst Ouderen Vervoer biedt ouderen die geen eigen vervoer hebben en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer de mogelijkheid iets of iemand te bezoeken. Lees meer over ouderenvervoer op de website van SWO Woudenberg 

Klussen
De klussendienst is er voor zelfstandig wonende senioren en mensen met een functiebeperking in Woudenberg. Zelfstandig wonen betekent onder andere dat u zelf uw klusjes moet opknappen. En dat is op oudere leeftijd vaak niet meer zo eenvoudig. Lees meer over deze klussendienst op de website van SWO Woudenberg  

De boodschappen
Soms lukt het niet (meer) om zelf boodschappen te doen. Op de website van SWO Woudenberg staan verschillende mogelijkheden omschreven. Lees meer

Lopen
Heeft u moeite met lopen? U kunt dan een hulpmiddel bij het lopen gebruiken. Loophulpmiddelen zijn bijvoorbeeld: krukken, een rollator, een looprek, een trippelstoel of een drempelhulp. Lees meer

Het huishouden
Kunt u het huishouden niet meer (helemaal) zelf doen? En zijn er te weinig mensen in uw omgeving die u hierbij kan helpen? Dan kunt u een afspraak maken met De Kleine Schans. Samen met u kijken wij naar uw situatie en zoeken we naar een oplossing voor uw probleem bij het doen van het huishouden. Lees meer over welke mogelijkheden voor hulp bij het huishouden er zijn in Woudenberg. 

In gesprek met De Kleine Schans 
Heeft u vragen over zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen? En zoekt u iemand die met u meedenkt en naast u staat? Neem contact op met loket de Kleine Schans. 

Onafhankelijk client ondersteuner
Wanneer u ondersteuning wilt bij gesprekken, dan kunt u gratis hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Lees meer

Dementie. Dementie is een ziekte. Bij dementie werken uw hersenen niet meer zo goed. U heeft dan steeds meer hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het opstaan, wassen en aankleden. Lees meer over dementie 

Alzheimer cafe. Het Alzheimer Café is er voor iedereen die te maken heeft met dementie. Lees meer 

Dagbesteding
Wilt u uw dag op een nuttige manier indelen? En sociale contacten onderhouden met andere mensen? Dan is dagbesteding misschien iets voor u. Dagbesteding voorkomt ook overbelasting van uw mantelzorgers. Lees meer over dagbesteding

Hulp bij zelfstandig thuis blijven wonen 
Lukt het u niet meer om zonder ondersteuning thuis te blijven wonen? Of komt u zonder hulp van anderen niet meer onder de mensen? De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) biedt oplossingen lees meer

Verpleeghuis 
Heeft u door een ernstige ziekte of zware beperking veel zorg nodig (intensieve zorg)? Dan is een verpleeghuis mogelijk geschikt voor u. Lees meer

Senioren voorlichters, huisbezoeken 80+
Iedere inwoner van Woudenberg die 80 wordt ontvangt een brief waarin staat dat een vrijwillig seniorenvoorlichter een gratis informeel huisbezoek kan afleggen. Lees meer

Zorg- en welzijnsaanbod
Wilt u informatie over het lokale zorg- en welzijnsaanbod? Lees meer

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties