Spreekuur Schuldhulpverlening

Overleg

Woudenbergers die financieel advies nodig hebben kunnen terecht bij het inloopspreekuur van de gemeente. Voortaan is dit spreekuur niet meer op maandag-, maar op elke woensdagochtend.

Men kan bij het spreekuur terecht voor financieel advies als er bijvoorbeeld sprake is van sterk verminderde inkomsten. Dat kan het geval zijn bij werkloosheid of echtscheiding. Het spreekuur is ook bedoeld als er betalingsachterstanden en/of schulden zijn. In alle situaties wordt gekeken wat de best passende oplossing is. Dat varieert van een eenvoudig financieel advies tot een uitgebreid schuldhulpverleningstraject.

Het spreekuur schuldhulpverlening is vrij toegankelijk voor alle inwoners van Woudenberg, er hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Met ingang van 28 november is het spreekuur op woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur. De locatie blijft hetzelfde, namelijk op het Loket De Kleine Schans.

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties