Spreekuur SWO

computer

Vanwege het zwangerschapsverlof van Tineke is het spreekuur van SWO tot en met september 2019 verplaatst naar de donderdagochtend. Iedere donderdagochtend van 10.00 uur t0t 11.00 uur zit Suzanne de Haan in het kantoor van SWO om u te woord te staan. 

Bij u in de buurt

De Vrije Inloop
15 november 2019

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties