Tips voor gezinnen tijdens het coronavirus

Tips

Beste inwoner van Woudenberg. De nieuwe Corona-maatregelen brengen wat veranderingen met zich mee. Hierbij wat tips die mogelijk helpend kunnen zijn bij de aanpassingen die jullie als gezin gaan doen.
 

Zorgen wegnemen

Kinderen kunnen zich soms erg zorgen maken over het virus.

 • Luister naar deze zorgen en neem de zorgen serieus. Toon begrip en erken de (angst)gevoelens van je kind. 'Ik snap dat je het spannend vindt en er vragen over hebt. We kunnen samen je vragen bespreken.' 
 • Leg de situatie uit, op een manier die passend is bij de leeftijd van je kind. Let daarbij op de hoeveelheid informatie die je geeft. Je kunt ook gebruik maken van het jeugdjournaal.
 • Wees eerlijk. Belast je kind niet met nare details, maar maak het ook niet mooier dan het is.
 • Soms kunnen de regelmatige persconferenties en journaals veel zorgen oproepen. Ga hier bewust mee om. Tip om uitzendingen luchtiger te maken: spreek met elkaar een woord af (bijvoorbeeld: Nederland). Iedere keer als dat woord gezegd wordt, maken jullie als gezin bijvoorbeeld een bepaald geluid, raken jullie je neus aan of iets anders.
   

Het gezellig houden

En dan heb je plots de hele dag je kind(eren) thuis. Veel gezinnen zullen zich even achter de oren krabben: hoe houden we het gezellig?

 • Zorg voor structuur. Dit kan bijvoorbeeld door een dag/weekindeling op te hangen. Hierin kun je ook beeldscherm-tijden opnemen. Laat kinderen hier waar mogelijk zelf in meedenken.
 • Bouw rustmomenten in. Niemand wordt er blij van om continu op elkaars lip te zitten. Laat bijvoorbeeld iedereen op een vast moment op zijn eigen kamer/plekje iets voor zichzelf doen.
 • Geef ze momenten om hun energie kwijt te kunnen. Dat kan door regelmatig even naar buiten te gaan, of korte pauzes in te lassen waarin ze even alles kunnen ‘losschudden’.
 • Creëer voor ieder een eigen ‘werkplek’ in de kamer, zodat ook tijdens het schoolwerk kinderen een eigen plek hebben.
 • Maak een pot met activiteiten. Je kunt samen met de kinderen verzinnen welke activiteiten er in de pot moeten, en er elke dag 1 uithalen.
 • Werk samen aan een wekelijks project. Bijvoorbeeld een grote tekening van de wereld op een behangrol, het kleien en beschilderen van een pot of het opnemen van een videoclip.
 • Kijk of je kan samenwerken met een ander gezin. Dit kan handig zijn om tips uit te wisselen, maar wellicht kunnen kinderen via skype samen een keer oefeningen doen. Of kan het helpen wanneer de ene ouder wat opdrachten uitlegt aan jouw kinderen, zodat jij dat voor zijn/haar kinderen kan doen. Dit kan helpen omdat kinderen soms meer aannemen van anderen die verder weg staan dan de eigen ouders.
 • Geef kinderen verantwoordelijkheden die passend zijn bij hun leeftijd. Kinderen vinden het soms fijn om mee te helpen in het huishouden, maak hier gebruik van.
 • Maak het vooral leuk, waar mogelijk. Bedenk een handen-was liedje, maak een tekening voor de minister-president of bouw hutten.
   

Mijn kind vindt veranderingen/onduidelijkheid lastig

 • Besteed tijd met je kind aan de verandering, door er bijvoorbeeld samen een tekening over te maken of er een verhaal over te schrijven.
 • Het kan helpen om zoveel mogelijk te tijden en structuur van school aan te houden. Overleg waar mogelijk met school hierover.
 • Maak de week/dagplanning visueel d.m.v. pictogrammen (deze kun je eventueel samen met je kind maken)
 • Op deze staan twee manieren die je kunnen helpen om je kind te ondersteunen.
 • Ook de volgende twee filmpjes zijn het kijken waard:
  Klik hier voor uitleg over Corona 
  Klik hier voor uitleg over thuisblijven van school:


Helpende sites


Beschikbaarheid De Kleine Schans

Naast bovenstaande tips kunt u voor overleg over uw specifieke situatie met uw kind altijd telefonisch contact opnemen met De Kleine Schans.

De balie blijft dagelijks geopend tussen 8.30 en 12.00 uur en telefonisch via 0850669700. De medewerkers van De Kleine Schans volgen het advies van het RIVM. Dat betekent dat zij vanuit huis werken als zij verkouden zijn of koorts hebben. Bent u zelf verkouden, kom dan niet naar de balie, maar neem dan telefonisch of per mail contact met ons op. De medewerker van de Schans neemt met u contact op om te bespreken hoe om wordt gegaan met geplande huisbezoeken.

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties