Toeslagen

Als u een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor bepaalde toeslagen van de Belastingdienst om uw inkomen aan te vullen. Bijvoorbeeld zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of een kindgebonden budget.

Alle informatie over deze toeslagen vindt u hier. Op deze website kunt u de toeslagen ook direct aanvragen. Via de website Bereken uw recht kunt u zien welke toeslagen en subsidies u kunt aanvragen en wat de hoogte is van deze toeslagen.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties