Training leren werken met Dementalent

Talk

In Woudenberg wonen honderden mensen met dementie en hun aantal groeit snel. De afgelopen jaren is een nieuw project ontwikkeld, dat inmiddels op tientallen plaatsen in het land draait: DemenTalent. Hoe gaan we zorgen dat mensen met dementie weer dienstbaar worden voor anderen?, door hen te motiveren (weer) vrijwilliger te worden in de samenleving. Maar hoe krijg je het voor elkaar dat mensen met dementie weer vrijwilliger op scholen, bij sportclubs, in de zorg, in het groenonderhoud, in verenigingen worden? Hoe kom je achter hun talenten en wensen? Hoe doorbreek je initiatiefloosheid en faalangst? Hoe krijg je draagvlak bij plekken waar men gaat werken? En wat moet er aan begeleiding gedaan worden?

Over dit soort vragen wordt een training georganiseerd in Woudenberg, als start voor aan de slag gaan met DemenTalent. Voor iedereen die als professional of vrijwilliger te maken heeft met mensen met dementie. De training kent dus een heel gemengde trainingsgroep: wijkverpleegkundigen, medewerkers dagbestedingen, WMO-consulenten gemeente, vrijwilligers, medewerkers welzijnsorganisaties, praktijkondersteuners huisarts, enz. enz. Ook familieleden en mensen met dementie die zelf een actieve rol willen vervullen bij dit project, zijn van harte welkom. De ervaring leert dat deelnemers het leuk vinden samen in zo’n gemengde groep stil te staan bij echt anders denken en handelen rond dementie.

Inhoud training

  • 1e dagdeel: kennismaken en nieuwe inzichten rond dementie, zoals lerend vermogen en toenemend gevoelsleven.
  • 2e dagdeel: ontdekken van talenten, nieuwe methodieken
  • 3e dagdeel: vrijwilligerswerk; welk vrijwilligerswerk is geschikt (te maken) en wat zijn aandachtspunten/randvoorwaarden als iemand aan het werk is?
  • 4e dagdeel: samenwerken, hoe gaan we met elkaar aan de slag in Woudenberg?

Trainer
Ruud Dirkse, directeur van DAZ, schrijver van 4 boeken over dementie en begeleider van teintallen DemenTalent-projecten in het land.

Data
Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Donderdagmiddagen: 30 januari, 13 februari, 27 februari, 12 maart, steeds van 13.30-16.30 uur
  2. Woensdagen eind middag/begin avond: 5 februari, 19 februari, 4 maart, 18 maart, steeds van 17.00-20.00 uur
  3. Dinsdagochtenden: 4 februari, 18 februari, 3 maart, 17 maart, steeds van 9.00-12.00 uur

Deelnemers
De groep bestaat uit maximaal 15 mensen. Er wordt verwacht dat minimaal 3, maar zo mogelijk alle 4 de dagdelen gevolgd worden. Tussen ieder dagdeel zitten twee weken, zodat deelnemers tussendoor kunnen oefenen en beperkt huis werk (max een uur per keer) kunnen maken. Deelnemers krijgen een certificaat.

Locatie
In Woudenberg. De precieze plek wordt later bekend gemaakt.

Kosten
De training is gratis voor de deelnemers. De trainingskosten worden betaald uit een subsidie van de Gemeente Woudenberg.

Opgeven
Stuur voor 13 JANUARI 2020 een mail naar: ruud@anderszorgen.nl en geef aan welke van de genoemde data je zou kunnen (meerdere opties aangegeven kan dus ook, graag zelfs).

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties