Uitkeringen

Lukt het u niet om werk vinden en heeft u daardoor te weinig geld om van te leven? Dan kunt u misschien een uitkering aanvragen. De hoogte van de uitkering verschilt. Als u met iemand samenwoont, moet u bijvoorbeeld samen te weinig verdienen om van te leven.

Bijstandsuitkering

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, vraag deze dan aan via www.digid.nl. Bent u getrouwd of woont u samen? Vraag de uitkering dan samen met uw partner aan. Alle informatie en de voorwaarden voor het aanvragen van een bijstandsuitkering vind u op werk.nl.
Als u de uitkering heeft aangevraagd, wordt u daarna door ons uitgenodigd. Wij gaan u dan helpen bij het vinden van werk.

WW-uitkering

Verliest u binnenkort uw baan en is het u (nog) niet gelukt ander werk te vinden? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, vraag deze dan aan via www.digid.nl. De informatie en voorwaarden voor het aanvragen van een WW-uitkering vind u op werk.nl.

IOAW uitkering

Bent u op of na uw vijftigste werkloos geworden en loopt uw WW-uitkering af? Dan kunt u in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering. Dit is een uitkering voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten zonder werk. U vraagt de IOAW-uitkering aan via werk.nl Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, vraag deze dan aan via www.digid.nl. Bent u getrouwd of woont u samen, vraag de uitkering dan samen met uw partner aan. Alle informatie en de voorwaarden voor het aanvragen van een IOAW uitkering vind u op werk.nl.
 

Uitkeringen voor zelfstandig ondernemers

Wilt u een onderneming starten of beëindigen of bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen? Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). U kunt tijdelijk financiële ondersteuning en/of een bedrijfskrediet krijgen vanuit het Bbz. Ook is het mogelijk begeleiding te krijgen. Voor meer informatie over inkomensondersteuning en/of - begeleiding kunt u terecht bij het Bureau Zelfstandigen (BZ) in Barneveld. De gemeente Barneveld voert de regeling Bbz uit voor de gemeente Woudenberg.

U kunt zich als ondernemer melden bij het Bureau Zelfstandigen in Barneveld. De klantmanager van het Bureau maakt dan een afspraak met u voor een oriënterend gesprek.

Als u besluit om een aanvraag in te dienen, krijgt u het aanvraagformulier mee (of sturen wij u deze op uw verzoek toe) inclusief een checklist voor de benodigde informatie. Na het inleveren van de benodigde gegevens wordt uw aanvraag door ons ingenomen en beoordeeld. Het bedrijfseconomisch onderzoek kan ook worden uitbesteed aan een extern adviesbureau.

Contactgegevens Bureau zelfstandigen
T (0342) 495857 of 06-23998382 (ma, di, do en vrij van 09:00-17:00 uur)
bz@barneveld.nl

https://www.barneveld.nl/over-barneveld/ondernemen/

De hele procedure duurt maximaal dertien weken gerekend vanaf de datum van de aanvraag.

Toeslagen

Als u een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor bepaalde toeslagen van de Belastingdienst om uw inkomen aan te vullen. Bijvoorbeeld zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of een kindgebonden budget.

Alle informatie over deze toeslagen vind u op www.toeslagen.nl. Op deze website kunt u de toeslagen ook direct aanvragen. Via de website Bereken uw recht kunt u zien welke toeslagen en subsidies u kunt aanvragen en wat de hoogte is van deze toeslagen.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties