Vergoedingen voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen

Waterfight

Nieuw in Woudenberg: het kindpakket

Vanaf 2018 is er extra geld voor gezinnen in Woudenberg met kinderen en een laag inkomen. Met dit geld kunnen kinderen vaker mee doen met sport, muziek of andere activiteiten. Het kindpakket kunt u aanvragen via De Kleine Schans. Neem contact op met De Kleine Schans om te kijken of deze regeling voor u geldt.

Het geld is bedoeld voor:

  • Sporten, muziekles, dansen, enz. Daarnaast kunnen de kosten voor een museumjaarkaart, het cultureel jongerenpaspoort en het lidmaatschap van de bibliotheek vergoed worden.
  • Sportkleding, sportschoenen of huur instrument
  • Allerlei schoolkosten, zoals tas, schriften, schoolreisjes, kampen, excursies, enz. 
  • Fiets (ook reparatiekosten)
  • Mobiele telefoon (max. € 250)
  • Abonnement voor internet en/of (mobiele) telefoon 
  • Dagje uit naar dierentuin, pretpark of bioscoop (incl. reiskosten)
  • Abonnement voor zwembad
  • Kosten voor ID bewijs of paspoort en de pasfoto’s hiervoor

 

Extra vergoedingen

Computer

Een gezin met schoolgaande kinderen van 8 tot 16 jaar kan één keer per vijf jaar een computer vergoed krijgen tot maximaal € 400,-. Neem contact op met De Kleine Schans om te kijken of deze regeling voor u geldt.

Zwemmen

Kosten van een zwemdiploma kunnen extra worden vergoed. Neem contact op met De Kleine Schans om te kijken of deze regeling voor u geldt.

Naar de Peuterspeelzaal

Heeft u een kind tussen de twee en vier jaar en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u bij Jeugdfonds De Boom een vergoeding aanvragen om uw kind twee dagdelen per week naar de peuterspeelzaal te laten gaan. Woudenberg werkt samen met Leusden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Sociaal Plein Leusden.

Vergoeding vakantiekamp

Een keer per jaar kunt u voor uw kind een vergoeding aanvragen voor een vakantiekamp bij Jeugdfonds De Boom.  Dit kan gaan om een zeilkamp, ruiterkamp, voetbalkamp, actiekamp etc. Woudenberg werkt samen met Leusden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Sociaal Plein Leusden.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties