Vragenlijstonderzoek ‘Werk & Mantelzorg’ Universiteit Leiden

Vragenlijst

Bent u mantelzorger voor tenminste 2 uur in de week? Doet u betaald werk voor tenminste 12 uur in de week? En heeft u een leidinggevende op het werk en bent u 23 jaar of ouder? Zo ja, doet u dan alstublieft mee met ons vragenlijstonderzoek over werk en mantelzorg! Het onderzoek wordt gedaan om inzichten te verkrijgen die werkende mantelzorgers kunnen helpen.

Vragenlijst
Meedoen is op vertrouwelijke basis en duurt 15 tot 20 minuten. De vragenlijst kunt u hier invullen.
Deelname geeft u kans op het winnen van een cadeaubon van 10 euro (er worden 40 bonnen verloot onder de inzenders van de vragenlijst).

Heeft u nog vragen?
Mail dan naar de heer Edwin Boezeman, eboezeman@fsw.leidenuniv.nl

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties